Hướng dẫn cài đặt van tự động Clack USA các mã WS1TC, WS1.25TC

Hướng dẫn cài đặt vận hành van tự động WS1TC, WS1.25TC

huong dan van hanh van clack ws1tc cach cai dat van tu dong clack usa

# Phím SET.

  • Cài đặt giờ hiện hành.
  • Chuyển tới chức năng kế tiếp trong cài đặt chương trình.

Màn hình hiển thị. Regen: Hoàn nguyên

Min. Fill: Phút châm muối

Regen Time: Thời gian hoàn nguyên

Time: Giờ

PM: ► PM Khung 12 giờ

Days to Regen: Số ngày đến kỳ hoàn nguyên

Phím ▼: Thay đổi giảm trị số, chuyển đổi màn hình hiển thị

Phím ▲: Thay đổi tăng trị số, chuyển đổi màn hình hiển thị

van tu dong clack my 4

bao gia van tu dong clack ws 1tc

# Màn hình hiển thị sử dụng (User Displays):

Khi Van đang hoạt động, một trong các màn hình hiển thị chỉ số sau đây sẽ hiển thị. Để chuyển đổi màn hiển thị sử dụng phím ▲ hoặc ▼:

User 1: Hiển thị giờ hiện tại. (*)

User 2: Hiển thị số ngày để đi tới kỳ xúc rửa tiếp theo.

User 3: Hiển thị tình trạng hoạt động của công tắc dP Regen ◄ dP ’ . Màn hình này sẽ không hiển thị nếu công tắc dP không đóng mạch.

# Thực hiện thao tác chủ động (Bằng tay):

Van vận hành tự động theo chương trình đã cài đặt, nếu muốn chủ động hoàn nguyên ngay lập tức nhấn và giữ cùng lúc trong 4 giây phím ▲ và ▼ để thực hiện tái sinh hoàn nguyên ngay lập tức. Van sẽ thực hiện chu trình tái sinh hoàn nguyên lần lượt theo trình tự các bước đã cài đặt. Nếu muốn bỏ qua nhấn phím ▼ van sẽ bỏ qua bước đang thực hiện và chuyển qua bước kế tiếp. Trong quá trình thực hiện màn hình hiển thị bước đang thực hiện và thời gian đếm ngược (phút).

Xem tìm hiểu thêm các dòng sản phẩm van Clack USA ECOMAX 

Cài đặt giờ (Set Time Of Day)

Step 1U: Nhấn phím SET trong 4 giây ® Step 2U.

Step 2U: Giờ hiển thị nhấp nháy. Sử dụng phím ▲ hoặc ▼ chọn giờ địa phương chính xác được hiển thị. Nhấn phím SET ® Step 3U.

Step 3U: Phút hiển thị nhấp nháy. Sử dụng phím ▲ hoặc ▼ chọn phút địa phương chính xác được hiển

thị. Nhấn phím SET để kết thúc việc cài đặt giờ.

# Cài đặt Van Clack chu trình tái sinh (OEM System Setup)

Step 1SS: Nhấn cùng lúc phím SET và ▲ đồng thời trong 4 giây màn hình giờ tái sinh hiển thị nhấp nháy (Step 2ID) , tiếp tục nhấn lại cùng lúc phím SET và ▲ đồng thời trong 4 giây ® Step 2SS

Step 2SS: Màn hình hiển thị ký hiệu chương trình tái sinh hoàn nguyên đã chọn. Nếu muốn thay đổi sử dụng phím ▲ hoặc ▼ chọn chương trình tái sinh hoàn nguyên mong muốn cài đặt được hiển thị. Chọn trong phạm vi từ P0 đến P9 theo bảng sau:

Progarm (Chương trình) All times in Minutes
C1 1st Backwash (Rửa ngược lần 1) C2 Regenerate (Ngâm muối) C3 2st Backwash (Rửa ngược lần 2) C4 Rinse (Rửa xuôi) C5 Fill (Châm nước muối)
P0 3 50 3 3 1-99
P1 8 50 8 4 1-99
P2 8 70 10 6 1-99
P3 12 70 12 8 1-99
P4 10 50 Skipped (Bỏ qua) 8 1-99
P5 4 50 Skipped (Bỏ qua) 4 1-99
P6 12 6 Skipped (Bỏ qua) 12 1-99
P7 6 Skipped (Bỏ qua) Skipped (Bỏ qua) 4 Skipped (Bỏ qua)
P8 10 Skipped (Bỏ qua) Skipped (Bỏ qua) 6 Skipped (Bỏ qua)
P9 14 Skipped (Bỏ qua) Skipped (Bỏ qua) 8 Skipped (Bỏ qua)

Cần lưu ý : Van Softener chỉ chọn trong phạm vi từ P0 đến P6, Van Filter chỉ chọn trong phạm vi từ P7 đến P9. Nhấn phím SET ® Step 3SS

Step 3SS: Nếu chọn chương trình (Softener) từ P0 đến P6 ở Step 2SS sử dụng phím ▲ hoặc ▼ chọn thời gian châm nước vào bồn muối (từ 1 đến 99 phút – Lưu lượng châm nước mỗi phút là 0.5 gallons, mỗi gallon* hòa tan 3 pounds** muối) – (*)1 gallon = 3,785 lít (**)1 pound = 0,45 kg. Nếu chương trình (Filter) P7, P8, P9 được chọn màn hình này sẽ không xuất hiện Nhấn phím SET ® Step 4SS

Step 4SS: Chương trình cài đặt thời gian tái sinh hoàn nguyên chọn theo ngày (99) hay chọn theo thứ / tuần (7) hiển thị nhấp nháy. Sử dụng phím ▲ hoặc ▼ chọn chương trình cài đặt phù hợp được hiển thị. Nhấn phím SET ® Step 5SS.

Step 5SS: Lựa chọn cài đặt tái sinh hoàn nguyên theo công tắc dP, sử dụng phím ▲ hoặc ▼ chọn một trong hai cài đặt:

  • Nếu chọn ‘ dP ’ thì việc tái sinh hoàn nguyên sẽ thực hiện khi công tắc dP đóng mạch đủ 2 phút.
  • Nếu chọn ‘ ◄ dP ’ (Regen Time ) thì việc tái sinh sẽ thực hiện theo thời gian đã được cài đặt. Nhấn phím SET ® Step 6SS.

Step 6SS: Lựa chọn cài đặt khung giờ (12 giờ hay 24 giờ), sử dụng phím ▲ hoặc ▼ để chọn. Nhấn phím SET để kết thúc cài đặt chu trình tái sinh.

Cài đặt thời gian tái sinh theo ngày (Installer Displays & Setting – 1 to 99 Days Option) Để thực hiện chức năng này thì Step 4SS phải chọn cài đặt (99) ngày.

Step 1ID: Nhấn cùng lúc phím SET và ▲ đồng thời trong 4 giây ® Step 2ID.

Step 2ID: Giờ tái sinh hiển thị nhấp nháy. Sử dụng phím ▲ hoặc ▼ chọn giờ tái sinh mong muốn cài đặt được hiển thị. Nhấn phím SET ® Step 3ID.

Step 3ID: Phút tái sinh hiển thị nhấp nháy. Sử dụng phím ▲ hoặc ▼ chọn phút tái sinh mong muốn cài

đặt được hiển thị. Nhấn phím SET ® Step 4ID.

Step 4ID: Số ngày của chu kỳ tái sinh nhấp nháy . Sử dụng phím ▲ hoặc ▼ chọn số ngày của chu kỳ tái sinh mong muốn cài đặt được hiển thị (Số ngày tùy chọn trong khoảng từ 1 đến 99 ngày). Nhấn phím SET để kết thúc việc cài đặt.

 

Cài đặt thời gian tái sinh theo tuần (Installer Displays & Setting – 7 Day Option) Để thực hiện chức năng này thì Step 4SS phải chọn cài đặt (7) ngày.

Step 1I7: Nhấn cùng lúc phím SET và ▲ đồng thời trong 4 giây ® Step 2I7.

Step 2I7: Giờ tái sinh hiển thị nhấp nháy. Sử dụng phím ▲ hoặc ▼ chọn giờ tái sinh mong muốn cài đặt được hiển thị. Nhấn phím SET ® Step 3I7.

Step 3I7: Phút tái sinh hiển thị nhấp nháy. Sử dụng phím ▲ hoặc ▼ chọn phút tái sinh mong muốn cài

đặt được hiển thị. Nhấn phím SET ® Step 4I7.

Step 4I7: Cài đặt ngày hiện hành. Sử dụng phím ▲ hoặc ▼ chọn ngày hiện hành theo bảng sau:

Hiển thị Chủ nhật Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Step 4I7 day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 day 6 day 7
Step 5-11I7 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7

Nhấn phím SET ® Step 5I7

Step 5I7: Cài đặt ngày chủ nhật ‘ d1 ’. Nếu chọn tái sinh hoàn nguyên vào ngày chủ nhật nhấn phím ▲ hoặc ▼ để hiển thị ‘ ◄ d1 ’ (Regen ) nếu chọn ‘ d1 ’ thì bỏ qua. Nhấn phím SET ® Step 6I7.

Step 6I7: Cài đặt ngày thứ hai ‘ d2 ’. Nếu chọn tái sinh hoàn nguyên vào ngày thứ hai nhấn phím ▲ hoặc

▼ để hiển thị ‘ ◄ d2 ’ (Regen ) nếu chọn ‘ d2 ’ thì bỏ qua. Nhấn phím SET ® Step 7I7.

Step 7I7: Cài đặt ngày thứ ba ‘ d3 ’. Nếu chọn tái sinh hoàn nguyên vào ngày thứ ba nhấn phím ▲ hoặc

▼ để hiển thị ‘ ◄ d3 ’ (Regen ) nếu chọn ‘ d3 ’ thì bỏ qua. Nhấn phím SET ® Step 8I7.

Step 8I7: Cài đặt ngày thứ tư ‘ d4 ’. Nếu chọn tái sinh hoàn nguyên vào ngày thứ tư nhấn phím ▲ hoặc

▼ để hiển thị ‘ ◄ d4 ’ (Regen ) nếu chọn ‘ d4 ’ thì bỏ qua. Nhấn phím SET ® Step 9I7.

Step 9I7: Cài đặt ngày thứ năm ‘ d5 ’. Nếu chọn tái sinh hoàn nguyên vào ngày thứ năm nhấn phím ▲ hoặc ▼ để hiển thị ‘ ◄ d5 ’ (Regen ) nếu chọn ‘ d5 ’ thì bỏ qua. Nhấn phím SET ® Step 10I7.

Step 10I7: Cài đặt ngày thứ sáu ‘ d6 ’. Nếu chọn tái sinh hoàn nguyên vào ngày thứ sáu nhấn phím ▲

hoặc ▼ để hiển thị  ‘ ◄ d6 ’ (Regen ) nếu chọn ‘ d6 ’  thì bỏ qua.  Nhấn phím SET ® Step 11I7. Step 11I7: Cài đặt ngày thứ bảy ‘ d7 ’. Nếu chọn tái sinh hoàn nguyên vào ngày thứ bảy nhấn phím ▲ hoặc ▼ để hiển thị ‘ ◄ d7 ’ (Regen ) nếu chọn ‘ d7 ’ thì bỏ qua. Nhấn phím SET để kết thúc việc cài đặt.

# Các lỗi thường gặp khi vận hành van Clack

Lỗi E1: Lỗi này xuất hiện khi hệ thống không kết nối được với motor hoặc motor không điều khiển được bánh răng truyền động

=> Khắc phục: Kiểm tra lại dây nối và Jắc cắm motor; Kiểm tra lại bánh răng truyền động có bị kẹt tại điểm chết không nếu có xoay bánh răng khỏi điểm chết; Kiểm tra Piston có bị hạt lọc tràn vào làm kẹt piston nếu có tháo vệ sinh lòng van & piston. Nhấn cùng lúc phím SET và ▼ đồng thời trong 3 giây để xóa lỗi.Trong quá trình cài đặt và tháo lắp van có thể bị lỗi và màn hình hiển thị lỗi E1 hoặc E2 . Nhấn cùng lúc phím SET và ▼ đồng thời trong 3 giây để xóa lỗi. Nếu van vẫn không hoạt động được cần phải khắc phục lỗi theo hướng dẫn dưới đây.

Lỗi E2: Lỗi này xuất hiện khi hệ thống cài đặt sai, hoặc do thao tác dồn dập khi van đang vận hành khiến hệ thống không hiểu lệnh, hoặc do mất nguồn khi van đang trong chu trình hoàn nguyên.

=>Khắc phục: Nhấn cùng lúc phím SET và ▼ đồng thời trong 3 giây để xóa lỗi. Cài đặt lại hệ thống; Kiểm tra lại bánh răng truyền động có bị kẹt tại điểm chết không nếu có xoay bánh răng khỏi điểm chết.

Liên hệ tư vấn mua hàng van Clack Liên hệ Mr Phong SĐT 03.88.89.86.68

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết tương tự

Tổng hợp các công trình lắp đặt lọc tổng biệt thự ECO-05 Ultra Luxury [PHẦN 1]

     Đây là mẫu lọc tổng cao cấp tại Ecomax đã được nhiều khách...

Hoàn thiện hệ thống lọc tổng toà nhà tại Thành Phố Hồ Chính Minh – Bệnh Viện Tâm Anh Quận Tân Bình

♻️ Công trình lọc tổng toà nhà tại Thành Phố Hồ Chí Minh – Bệnh...

Hoàn thiện lắp đặt hệ thống xử lý nước trại lợn quy mô 100HA tại Lạc Thuỷ – Hoà Bình

    Xử lý nước trại lợn là một công việc vô cùng cần thiết...

Lọc tổng Clack công suất lớn và máy nước nóng trung tâm Daikin tại Bắc Ninh.

Câu chuyện lắp đặt lọc tổng Clack công suất lớn và máy nước nóng trung...

Lắp đặt hoàn thiện ECO-05 Ultra Luxury lọc nước đầu nguồn tại Thanh Hoá

1️⃣ Câu chuyện công trình ECO-05 Ultra Luxury lọc nước đầu nguồn tại Thanh Hoá....

Công trình ECO-05 Ultra lọc nước đầu nguồn công suất lớn tại Chương Mỹ – Hà Nội

1. Câu chuyện công trình ECO-05 Ultra lọc nước đầu nguồn công suất lớn tại...

Hoàn thiện công trình ECO-05 Ultra Luxury lọc nước đầu nguồn Hà Nội

💦 Câu chuyện lắp đặt ECO-05 Ultra Luxury lọc nước đầu nguồn Hà Nội.  ...

Công trình ECO-05 Ultra lọc nước đầu nguồn tại Vĩnh Phúc

♻️ Câu chuyện công trình ECO-05 Ultra lọc nước đầu nguồn tại Vĩnh Phúc.   ...